केहि गर्छु भन्नेलाई सरकारले दिने भयो ५० लाख!कसले-कसले पाउँछ?पूरा हेर्नुहोस्:

समाचार

के तपाईसँग नयाँ खालको सोच छ, केही नयाँ नौलो काम गर्ने इ च्छा राख्नुभएको छ ?आ र्थिक स्रो तको अ भावका त्यस्ता सि र्जनात्मक काम गर्न पाएको छैनभने अब तपाईका लागि कुनै समस्या नहुने भएको छ। ****** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला ******

सरकारले न वी नतम् ज्ञान, सीप र क्षbमता भएको आ विष्का रकर्ता,उ द्यमी वा व्यवसायीलाई सरल रुपमा आर्थिक स्रो त उपलब्ध गराउने भएको छ ।त्यस्तो स्रोतको उपयोग गरेर सिर्ज नात्मक काम गर्न सकिनेछ । ****** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला ******

सरकारले नवप्र वर्तनकारी उद्य म तथा व्यवासय सञ्चालनलाई शुरुआती पूँजी उपलब्ध गराउने उद्देश्य ले ‘नवप्रवvर्तन शुरु वाती पूँजी क र्जा प्र वाह कार्यविधि, २०७७’ जारी गरेको ****** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला ******

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *