जापानको ३ प्रतिष्ठित कम्पनिमा बिभिन्न पोष्ट हरुमा नेपालीहरुलाई बैदेशिक रोजगारको अवसर!!तलव २ लाख ४७ हजार सम्म हुने।

समाचार

There are currently vacancies in three different companies in Janan for Nepalese workers. Currently available jobs are Poultry Worker, Handler. An institute / company is looking for 6 men to fill all the aforementioned positions. This company employs many workers from other countries, as well as workers from Nepal who have been employed here for many years. Many people are interested in joining this company because it offers quality guidelines.

हालचालै जापानमा गएर काम गर्न चाहनेहरुका लागी आकर्षक तलब सहित थुप्रै कामहरु आइरहेका छन्।थुप्रैले आवेदन दिने कामहरु मध्य एक हो पौल्ट्रि सम्बन्धी ग्यान भएको काम।कम्पनीले ६ जना कामलदारको माग गरेको छ।यस कम्पनीमा विश्वभरका थुप्रै नागरिक हरु कामदार रहेका छन्।नेपालदेखी थुप्रै बर्षदेखी काम गरेका नेपालीहरु पनि यस कम्पनिमा कार्यरत छन्।यस कम्पनीमा लाखौ आवद्ध हुन चाहने मुख्य कारण कम्पनिले आफ्नो कामदार प्रति गर्ने राम्रो व्यवहार हो।

There are many opportunities to learn about different things at this company. Employees are important to the leaders of this company. The company always encourages / helps employees to work hard. Each workday consists of eight hours of work and is scheduled six days a week. We will also provide overtime work to qualified applicants, but the hours and time of work will be determined by the company.

यस कम्पनिमा थुप्रै कुरा सिक्ने अवसर पनि प्राप्त हुने कम्पनीले दाबी गरेको छ।कामदारहरु उक्त कम्पनिका उच्च पदमा भएकाहरुका लागी धेरै महत्त्वपूर्ण धारणा राखेको पाइन्छ।आफ्नो कामदारलाई जहिले प्रोत्साहित गर्ने,सहयोग गर्ने र मेहनत गर्न सधैव कम्पनि साथ् रहने गरेको हुनाले पनि कम्पनीलाइ आफ्नो सोचेर काम गर्ने गरेको कामदारको भनाइ छ।मासिक तलब बाहेक ओभरटाइम काम गर्न चाहनेले पनि कम्पनिको नियम अनुसार काम गर्न पाउनेछन्।

According to company policy, employees are entitled to annual leave. Approximately 3 years is the total duration of the job. An advantage would be that the candidates have experience in a similar role. To be successful in any related field, candidates must be enthusiastic, efficient, trustworthy, and trustworthy.

कम्पनिको पोलिसी अनुसार बार्षिक बिदा पाउने छन्,र यस कामको अवधी ३ वर्षा रहेको छ। काम गर्न चाहने एकदम मेहनती,जागरुक,र भरोसा गर्ने लायकको हुनुपर्छ।कामको विवरण र कम्पनिको विवरण यसप्रकार उल्लेखित छ। Nepal Recruiting Agency Name Pacific Overseas Consult Pvt. Ltd,Lot Number 243461,Country Name Japan,Company Name Kigyo Network Cooperative Society,Approval Date Information 2078/04/19

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *